ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม

Last updated: 2021-09-20  |  103 Views  | 

ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม

" ความปลอดภัยในการก่อสร้างขั้นตอนแรกที่ไม่ควรมองข้าม "

การก่อสร้างต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน มีการทำรั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง หากสถานที่ก่อสร้างเป็นอาคารสูง ควรติดตั้งตาข่ายป้องกันเครื่องมือ หรือเศษฝุ่นจากการก่อสร้างตกไปบริเวณชุมชนใกล้เคียงด้วย

สถานที่ก่อสร้างที่อันตรายควรติดป้ายสัญลักษณ์หรือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้าไปในเขตก่อสร้างให้ชัดเจน ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน ต้องใช้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามประเภทของงาน เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย บริเวณที่เก็บเชื้อเพลิงไม่จุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด

Powered by MakeWebEasy.com