เทคนิคการเลือกใช้บานพับประตูเพื่อความคงทน

Last updated: 2021-09-20  |  96 Views  | 

เทคนิคการเลือกใช้บานพับประตูเพื่อความคงทน

เทคนิคการเลือกใช้บานพับประตูเพื่อความคงทน 

เมื่อติดบานพับเข้ากับประตูแล้วเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ประตูจะตกหรือประตูปิดไม่สนิท ซึ่งก็เป็นเพราะเราเลือกใช้บานพับไม่เหมาะสมนั่นเอง ดังนั้นวิธีการเลือกใช้บานพับผีเสื้อให้ถูกต้อง มีวิธีการดังนี้

1. เลือกบานพับให้เหมาะกับขนาดและน้ำหนักของประตู บางคนมีความเข้าใจผิดว่า ยิ่งใช้บานพับจำนวนมาก ยิ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก บานพับจะรับน้ำหนักประตูได้ดีนั้น ผู้ใช้ต้องเลือกใช้บานพับที่มีขนาดและน้ำหนักที่สัมพันธ์กัน บานประตูที่ใหญ่และหนักโดยเฉพาะประตูที่มีความกว้างมากกว่าปกติ ควรเลือกใช้บานพับที่ปีกหนาและมีแกนใหญ่ และถ้าประตูที่มีความหนาก็ควรจะเลือกใช้บานพับที่ปีกกว้างให้สัมพันธ์กัน ซึ่งจะทำให้ใช้งานได้คงทนยาวนาน

2. พิจารณาวัสดุที่ใช้ เช่น การเลือกใช้บานพับที่ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติน้ำหนักเบากว่าบานพับชนิดอื่น ทนทานต่อการกัดกร่อน

3. พิจารณาสี ประเด็นสุดท้ายที่มีความสำคัญเช่นกัน นั่นคือ การเลือกสีของบานพับผีเสื้อให้เข้ากับบานประตู ซึ่งจะทำให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com