With Aluminium We Can

เราประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิต ประกอบ และจำหน่าย บันได บานเกล็ดอลูมิเนียม

และบริการขึ้นรูปอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดต่างๆ เพื่อรองรับปริมาณฐานลูกค้างานก่อสร้าง

และผู้ใช้โดยตรงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจากการที่ทำการผลิตเองทุกขั้นตอน

และด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เราจึงมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาอลูมิเนียมที่มีคุณภาพ

ตรงความต้องการของผู้ใช้ในราคาที่ย่อมเยาว์

เรารับประกันในงานบริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ทันใจและเป็นกันเอง 
FAST
CONNECT
INDUSTRY

Powered by MakeWebEasy.com